Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Takle, Svein Roar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 32:00
Siste resultat: 35:36 (EFR 1994)
Klubbar: Brekke IL Studentspretten

Løpsresultat

EFR 198538:18
EFR 198636:02
EFR 198736:27
EFR 198836:39
EFR 198938:04
EFR 199039:03
EFR 199332:00
EFR 199435:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå