Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Mundal, Lilli

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 39:27
Siste resultat: 39:27 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198141:55
EFR 198639:27
EFR 2015TRIM
EFR 2018TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå