Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Tveit, Leif Arne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 33:44
Siste resultat: 33:44 (EFR 1989)
Klubbar: Balestrand IL IL H?yang F?rde IL

Løpsresultat

EFR 198339:45
EFR 198439:22
EFR 198536:11
EFR 198634:06
EFR 198835:02
EFR 198933:44
EFR 2010TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå