Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ulvestad, Livar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 28:48
Siste resultat: 28:48 (EFR 1987)
Klubbar: Sogndal IL Dahlen og Toftenes BIL Vik IL

Løpsresultat

EFR 197931:25
EFR 198130:36
EFR 198629:28
EFR 198728:48


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå