Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Våge, Bjarne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 26
Personleg rekord: 32:07
Siste resultat: 38:12 (EFR 2000)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198036:11
EFR 198134:08
EFR 198233:08
EFR 198332:42
EFR 198432:55
EFR 198532:07
EFR 198732:09
EFR 198932:32
EFR 199334:23
EFR 199534:29
EFR 199937:12
EFR 200038:12
EFR 2007TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå