Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Wolff, Ove

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 31:21
Siste resultat: 31:21 (EFR 2015)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198333:24
EFR 201333:23
EFR 201431:50
EFR 201531:21


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå