Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Brudvik, Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 32:49
Siste resultat: 34:08 (EFR 1987)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198632:49
EFR 198734:08
EFR 2009TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå