Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Aaland, Audun

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 28:32
Siste resultat: 30:22 (EFR 1990)
Klubbar: Vegil Syril IL

Løpsresultat

EFR 198431:35
EFR 198628:32
EFR 198928:46
EFR 199030:22


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå