Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Fretland, Frode

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 29:31
Siste resultat: 29:31 (EFR 1986)
Klubbar: IL Jotun

Løpsresultat

EFR 198629:31


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå