Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Myrvold, Øystein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 33:22
Siste resultat: 34:06 (EFR 1990)
Klubbar: Flor? Turn & Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 198633:22
EFR 198834:26
EFR 199034:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå