Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Stokkebø, Magnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 29:12
Siste resultat: 30:10 (EFR 2013)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198633:03
EFR 198831:39
EFR 198929:12
EFR 199031:53
EFR 201133:05
EFR 201230:50
EFR 201330:10


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå