Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sørheim, Elisabeth

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 42:36
Siste resultat: 42:36 (EFR 1987)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 198642:50
EFR 198742:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå