Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Grotle, Oddvar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 21
Personleg rekord: 34:50
Siste resultat: 35:37 (EFR 1991)
Klubbar: Flor? Turn & Idrettsforening

Løpsresultat

EFR 198639:40
EFR 198734:50
EFR 198841:50
EFR 198934:55
EFR 199038:25
EFR 199135:37
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå