Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Røyseth, Bjørn Harald

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 12
Personleg rekord: 31:59
Siste resultat: 33:47 (EFR 1998)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198640:02
EFR 198737:05
EFR 198835:14
EFR 198933:42
EFR 199035:02
EFR 199131:59
EFR 199234:32
EFR 199334:39
EFR 199433:46
EFR 199533:19
EFR 199733:49
EFR 199833:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå