Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Aaberg, Rolf Jarle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 36:41
Siste resultat: 36:41 (EFR 1986)
Klubbar: Olden IL

Løpsresultat

EFR 198636:41


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå