Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ulvestad, Leif

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 19
Personleg rekord: 38:06
Siste resultat: 59:56 (EFR 2010)
Klubbar: Balestrand IL Drammen Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 198638:06
EFR 198740:59
EFR 198941:37
EFR 199542:01
EFR 199643:46
EFR 199845:44
EFR 200046:47
EFR 200146:43
EFR 200347:50
EFR 200448:32
EFR 200548:34
EFR 2007TRIM
EFR 200858:54
EFR 2009TRIM
EFR 201059:56
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2015TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå