Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Feten, Tommy

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 52:08
Siste resultat: 52:08 (EFR 1986)
Klubbar: Vetlefjorden IL

Løpsresultat

EFR 198652:08
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå