Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Atterås, Arvid

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 30:23
Siste resultat: 32:08 (EFR 1993)
Klubbar: ?rdalstangen IL

Løpsresultat

EFR 198631:02
EFR 198730:23
EFR 198830:40
EFR 199032:47
EFR 199131:38
EFR 199232:49
EFR 199332:08


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå