Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Søreide, Idar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 32:42
Siste resultat: 35:48 (EFR 1990)
Klubbar: Bjordal og S?reide IL

Løpsresultat

EFR 198633:03
EFR 198732:42
EFR 198833:51
EFR 198933:44
EFR 199035:48


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå