Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skjolden, Peder

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 26
Personleg rekord: 38:08
Siste resultat: 44:25 (EFR 1990)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198638:08
EFR 198842:21
EFR 198938:13
EFR 199044:25
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå