Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ro, Dagfinn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 31:29
Siste resultat: 34:06 (EFR 1997)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198845:29
EFR 198941:28
EFR 199040:53
EFR 199141:39
EFR 199237:36
EFR 199333:12
EFR 199431:29
EFR 199734:06
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå