Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Dale, Atle

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 28
Personleg rekord: 35:20
Siste resultat: 35:39 (EFR 1982)
Klubbar: Balestrand IL Styrk

Løpsresultat

EFR 198135:20
EFR 198235:39
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå