Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Torsnes, Ole Johan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 30:19
Siste resultat: 31:40 (EFR 2015)
Klubbar: IL H?yang Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198935:41
EFR 199034:54
EFR 199230:23
EFR 199332:58
EFR 199430:19
EFR 199631:15
EFR 201531:40


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå