Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bakke, Ken Heine

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 34:38
Siste resultat: 34:38 (EFR 2005)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 200436:08
EFR 200534:38
EFR 2008TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå